ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wstęp
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gopspiecki.pl oraz  bip.gops.piecki.com.pl
Data publikacji strony internetowej: www.gopspiecki.pl - 2011-08-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: www.gopspiecki.pl - 2023-06-12
 
Data publikacji strony internetowej: bip.gops.piecki.com.pl - 2015-03-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: bip.gops.piecki.com.pl - 2023-11-14
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa www.gopspiecki.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa bip.gops.piecki.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  • Koordynatorem spraw związanych z dostępnością do Ośrodka Pomocy Społecznej jest Pan Sebastian Celiński email:
  • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Celińskim email: .
  • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 102 753. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony. 
 
Dostępność architektoniczna
Budynek: Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zwycięstwa.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.
W budynku znajduje się platforma przyschodowa,
Dla osób na wózkach dostępny jest dzwonek  po prawej stronie drzwi,
W GOPS Piecki znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Celiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-16 14:47:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Celiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-16 14:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Celiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 14:44:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »