ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Formy pomocy - RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Formy pomocy - RODO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:
 
Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Inspektorem Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach jest Pan Sebastian Akus. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e–mail:
 
POMOC SPOŁECZNA
 
dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
500 PLUS
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty zasiłku dla opiekuna w myśl ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
ZA ŻYCIEM
 
dane osobowe są przetwarzane w celu objęcia wsparciem określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
DODATEK MIESZKANIOWY
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
DODATEK ENERGETYCZNY
 
dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2017 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
KARTA DUŻEJ RODZINY
 
dane osobowe są przetwarzane w celu wydania Karty Dużej Rodziny lub jej  duplikatu na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z karty a w przypadku odmowy wydania Karty 1 rok od dnia, w którym decyzja odmawiająca stała się ostateczna;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.
 
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
 
dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości  objęcia wsparciem określonym w ustawie;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli, organy władzy publicznej, organizacje oraz instytucje, które zapewniają skuteczną ochronę praw rodzin;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji posiadających dane niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie.
 
WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
 
dane osobowe są przetwarzane w celu realizacja zadań i obowiązków nałożonych ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487, z późń. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości  objęcia wsparciem określonym w ustawie;
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli, organy władzy publicznej, organizacje oraz instytucje, które zapewniają skuteczną ochronę praw rodzin;
dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji posiadających dane niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Celiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Celiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-29 08:29:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-29 09:59:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-04 10:48:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »